IJsselmeergebied

Vogels op de Marker Wadden

De Marker Wadden zijn aangelegd als vogelparadijs. Sinds 2017 onderzoeken we welke vogels zich vestigen en van twee indicatorsoorten, visdief en kluut, wordt bekeken hoeveel jongen ze groot brengen. De Visdief geeft informatie over het aanbod aan broedplekken in de vorm van pionierbiotopen en voedselbeschikbaarheid in het IJsselmeer en Markermeer. We willen weten of visdieven gaan profiteren van de nieuw aangelegde ondieptes en verandering van helderheid van het water. Kluten zijn indicatief voor de productiviteit van de waterlichamen en slikvlaktes voor steltlopers. We werken in opdracht van het KIMA en samen met Natuurmonumenten en vele vrijwilligers.

download : jaarrapport visdief en kluut 2018

download : jaarrapport visdief, dwergstern en kluut 2019

download : Broedvogels en pleisteraars op de Marker Wadden 2019

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot