Wetland ecologie & moerasvogels

Zwarte stern bescherming Zuid-Holland

In Zuid-Holland broedt een belangrijk deel van de Nederlandse zwarte sterns. Bescherming van broedplekken en monitoring van de aantallen en het broedsucces wordt op veel plekken uitgevoerd door vrijwilligers. De activiteiten worden gecoördineerd door de Groene Motor. Jan van der Winden helpt met de organisatie en ondersteuning en maakt een jaarverslag van de resultaten.

download rapport

Zwarte stern bescherming Zuid-Holland

Betrokkenen netwerk

Jan van der Winden

Andere betrokkenen

Groene Motor

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot

Celine Roodhart

Roodhart Veldwerk

Celine Roodhart

Debby Doodeman

Fogol

Debby Doodeman

Yvonne Verkuil

Yvonne Verkuil

Folkert de Boer

FdB ecology

Folkert de Boer