Wetland ecologie & moerasvogels

Zwarte stern nest predatie studie

In veel graslandgebieden is nestpredatie een serieus probleem voor zwarte sterns. Vaak is het niet duidelijk welke diersoorten de legsels of kuikens opeten. Om deze reden zijn in 2019 op drie plaatsen wildcamera’s geplaatst om de mogelijke predatoren in beeld te krijgen. Het project werd gefinancierd door het Zuid-Hollands Landschap.

Zwarte stern nest predatie studie

Betrokkenen netwerk

Jan van der Winden

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot

Celine Roodhart

Roodhart Veldwerk

Celine Roodhart

Debby Doodeman

Fogol

Debby Doodeman

Yvonne Verkuil

Yvonne Verkuil

Folkert de Boer

FdB ecology

Folkert de Boer