Natuur & recreatie

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

In de Oostelijke Vechtplassen hebben 21 partijen een akkoord ondertekend waarin afgesproken is om de recreatie in het gebied te ontwikkelen en de natuur beter te beschermen. Jan van der Winden adviseert deze partijen en draagt bij aan het uitwerken van beschermingsmaatregelen. Zo wordt de inrichting van de NNN geconcretiseerd en de bescherming van rietkragen gerealiseerd door rasters tegen vraat door watervogels te plaatsen. Plannen voor recreatieve ontwikkelingen worden onderzocht op haalbaarheid en kansen voor verbetering van de natuur. Dit project is een opdracht van de Provincie Noord-Holland. Meer informatie op de website van de provincie Noord-Holland

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Betrokkenen netwerk

Jan van der Winden
Camilla Dreef

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot

Celine Roodhart

Roodhart Veldwerk

Celine Roodhart

Debby Doodeman

Fogol

Debby Doodeman

Yvonne Verkuil

Yvonne Verkuil

Folkert de Boer

FdB ecology

Folkert de Boer