Partners

Fogol

Fogol is een bedrijf dat natuur op een positieve manier bij mensen onder de aandacht wil brengen. Fogol is in 2009 opgericht door Debby Doodeman. Zij werkt samen met leden van het netwerk als onderzoeksassistent en logistiek in projecten.

http://www.fogol.nl

Courbois Flora & Fauna Expert

Courbois Flora & Fauna Expert is de eenmanszaak van Matthijs Courbois, een zeer ervaren veldwerker en universitair geschoolde ecoloog. Hij is ondermeer gespecialiseerd in inventarisaties van planten, insecten, muizen, vleermuizen, amfibieën & reptielen, zoetwatervissen, slakken en plantengallen. We werken samen met hem in projecten waarin kennis over deze soortgroepen gewenst is.

http://ffexpert.nl/

Duurzame PABO


Duurzame PABO is een stichting mede opgericht door André de Hamer. Het is een netwerk van pabo’s en basisscholen die actief bezig zijn met duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Sociale betrokkenheid, circulaire economie, een schoon milieu en ruimte voor de natuur geven invulling aan het concept duurzame ontwikkeling.
Het startpunt voor ‘leren voor duurzame ontwikkeling’ ligt in het basisonderwijs. De leraar van de toekomst, de pabo-student, vervult hierin een spilfunctie. Duurzame PABO ondersteunt daarom studenten, leerkrachten en docenten die deze taak oppakken! Duurzame PABO is een onafhankelijke stichting van en voor alle pabo’s en basisscholen in Nederland.

https://duurzamepabo.nl/