IJsselmeergebied

Visdieven bij de Houtribsluizen

Visdieven broeden sinds lange tijd op en nabij het sluizencomplex van Lelystad. Aangezien er hier frequent gemaaid moet worden is de broedsituatie er niet ideaal. Op een naburig eiland hebben visdieven gebroed, maar dit werd ongeschikt doordat het begroeid raakte. Om deze reden is het eiland in maart 2018 kaal gemaakt en is er zout op uitgestrooid om successie af te remmen. Samen met Stachys onderzoekt Jan van der Winden het effect op vegetatie en de kolonisatie door visdieven. Dit is in opdracht van de Provincie Flevoland en in samenwerking met Rijkswaterstaat, Dierbaar Flevoland en Landschapsbeheer Flevoland.

download rapport

Visdieven bij de Houtribsluizen

Betrokkenen netwerk

Jan van der Winden

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot