Noordzee & kust

Onderzoek zwarte zee-eenden in het kader van Spisula-visserij

Sinds 2018 onderzoekt Martin Poot samen met Wageningen Marine Research (WMR) en Altenburg & Wymenga de verspreiding van zwarte zee-eenden in de kustzone van de Waddeneilanden. Dat doen we vanuit een surveyvliegtuig. Het verspreidingspatroon van de zee-eenden wordt gerelateerd aan belangrijke prooien zoals Spisula (de halfgeknotte strandschelp). We registreren ook de posities van schepen tijdens de tellingen omdat zij de eenden kunnen verstoren. Peter van Horssen (Greenstat) verwerkt alle informatie tot fraaie kaartbeelden. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het EFMZV-project (Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij) – Ruimte voor vogels en vissers, uitgevoerd door WMR in opdracht van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). Voor meer informatie bezoek de projectpagina op de website van WMR.

Onderzoek zwarte zee-eenden in het kader van Spisula-visserij

Betrokkenen netwerk

Peter van Horssen
Martin Poot

Andere betrokkenen

Wageningen Marine Research
Altenburg & Wymenga

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot

Celine Roodhart

Roodhart Veldwerk

Celine Roodhart

Debby Doodeman

Fogol

Debby Doodeman

Yvonne Verkuil

Yvonne Verkuil

Folkert de Boer

FdB ecology

Folkert de Boer