IJsselmeergebied

Beheer en inrichting broedbiotoop sterns en plevieren

Diverse landelijk bedreigde sterns en plevieren broeden uitsluitend op kale pionierbodems. Die biotoop verdwijnt snel, vooral in zoete stilstaande wateren met een stabiel peil. Wie zulke bodems wil, ontkomt niet aan het kunstmatig creëren ervan. Om sterns en plevieren broedgelegenheid te bieden, is vaak een vorm van ‘tuinieren’ op broedeilanden vereist. Maar hoe? Beheerders probeerden van alles, maar documenteerden hun resultaten meestal niet. Dankzij een meerjarige veldproef concluderen we nu dat het van belang is de toplaag hoog en droog te houden. Worteldoek remt de plantengroei niet af, maar een zoutlaagje, dat in maart uitgestrooid wordt, wel. We publiceerden onze resultaten in De Levende Natuur.

 

download artikel Levende Natuur: Hoge, droge kale bodems met zoutlaagje goed voor pioniervogels

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot

Celine Roodhart

Roodhart Veldwerk

Celine Roodhart

Debby Doodeman

Fogol

Debby Doodeman

Yvonne Verkuil

Yvonne Verkuil

Folkert de Boer

FdB ecology

Folkert de Boer