Onderzoek naar natuurontwikkeling

Plas-dras voor kievit in agrarisch gebied

In 2017 en 2018 is bijgedragen aan een onderzoek naar het effect van plas-dras maatregelen op regulier agrarisch gebied als opgroeigebied voor kievitkuikens. Hiervoor zijn volwassen kieviten gemerkt en vervolgens door vrijwilligers gevolgd in de kuikenfase. Dit project was onderdeel van een onderzoek van Landschap Noord-Holland.

download rapport

Plas-dras voor kievit in agrarisch gebied

Betrokkenen netwerk

Jan van der Winden
Peter van Horssen

Andere betrokkenen

Landschap Noord-Holland

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot