Wetland ecologie & moerasvogels

Beschermingsplan grote karekiet Nederland

Vrijwel nergens in Nederland groeien nog brede rietkragen in het water vanwege vraat door watervogels en muskusratten. Voor herstel van de grote-karekietenpopulatie is riet in diep water essentieel. Experimenten toonden al aan dat rasters de vraat kunnen tegenhouden. Dit artikel laat zien dat rasters ook in de praktijk herstel op grote schaal mogelijk maken.

download artikel Levende Natuur juli 2022 : Rasters helpen herstel van stromingsriet in randmeren


In 2021 hebben we samen met Sovon gerapporteerd over de grote karekiet in Nederland. Lees in onderstaand jaarrapport wat het beschermingsproject tot nu toe heeft opgeleverd. We weten nu ook meer over broedende grote karekieten buiten de kerngebieden. Het rapport bevat onder meer informatie over aantallen, broedsucces, beschermingsmaatregelen en dispersie van grote karekieten.

download rapport : Het wel en wee van de grote karekiet in 2021


De grote karekiet was eens een talrijke broedvogel van Nederlandse moerasgebieden, maar hij dreigt te verdwijnen. We onderzoeken de oorzaken van de afname en tegelijkertijd is een start gemaakt met maatregelen om het biotoop te verbeteren. Zo worden stromingsrietkragen beschermd door ze af te zetten met rasters, waardoor ze niet weggegeten worden door watervogels. Daarnaast worden bomen verwijderd die de rietkragen verdringen. De projecten worden uitgevoerd in de Loosdrechtse Plassen en de Noordelijke Randmeren. Het onderzoek richt zich op het monitoren van de rietgroei achter rasters en de invloed van nutriënten en stroming van water op ontwikkeling van het riet. Daarnaast wordt het broedsucces, voedsel en biotoopvoorkeur van grote karekieten onderzocht en worden de trekwegen in beeld gebracht. Dit project is een opdracht van Vogelbescherming Nederland. Meer informatie op de  de website van Vogelbescherming Nederland.

download rapport : Herstelplan Randmeren

download rapport: Broedsucces grote karekiet 2020 en herstel rietkragen in Randmeren en Vechtplassen in 2020


Herstel rietkragen in de Randmeren 2019
 
In het kader van de beschermingsplan van Vogelbescherming Nederland zijn in 2018 en 2019 rasters geplaatst om het leefgebied van grote karekieten te herstellen. Dankzij deze rasters herstellen bestaande stromingsrietkragen zich van de intensieve vraat door watervogels. Al in het eerste groeiseizoen loopt het riet weer flink het water in. Metingen toonden aan dat de uitloopzone breder was en de rietstengels dikker waren op de plekken waar een raster stond. Na twee seizoenen kwam de stengeldichtheid al overeen met  de wensen van grote karekieten. De maatregel blijkt dus effectief voor de Randmeren en de komende jaren zal blijken of de herstelde rietkragen al weer gekoloniseerd worden door grote karekieten.
 

download rapport : Rietmetingen Randmeren 2019


In de Randmeren liggen vele eilandjes waar nu vooral bomen op groeien. Ooit werden ze aangelegd om rietmoeras te krijgen. Door begrazing is dat niet gelukt. Afgelopen winter is bij een mini-eilandje struikopslag verwijderd en een raster geplaatst zodat het riet weer het water in kan groeien. Dit in het kader van herstel van het leefgebied van de grote karekiet. Binnen zes maanden herstelden de rietkragen zich prachtig.


download presentatie : Herstel rietkragen eilandjes Drontermeer (2020)

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot

Celine Roodhart

Roodhart Veldwerk

Celine Roodhart

Debby Doodeman

Fogol

Debby Doodeman

Yvonne Verkuil

Yvonne Verkuil

Folkert de Boer

FdB ecology

Folkert de Boer