Deelnemers netwerk

Jan van der Winden

Ecoloog met meer dan 20 jaar ervaring in het managen van projectteams en sinds 2015 eigenaar van Jan van der Winden Ecology, research & consultancy. Hij wil met gedegen veldkennis en onderzoek bijdragen aan natuurbeschermingsbeleid. Gespecialiseerd in onderzoek en advies op het gebied van vogels met een nadruk op moerasvogels (sterns en reigers), zenderonderzoeken, moerasontwikke-ling en veldecologie. Specifieke expertise in laagveenmoerassen en het IJsselmeergebied. Hij vindt het van belang dat kennis breed uitgedragen wordt en realiseert dit via Lezingen, publicaties in tijdschriften en op social media. Als deskundige verbonden aan de Commissie MER. Internationale onderzoeks- en natuurbeschermingsprojecten uitgevoerd in Centraal en oost Europa, West Afrika en Zuid-Amerika.

Camilla Dreef

Ecoloog die toegepast ecologisch onderzoek en advies combineert met communicatie werkzaamheden. Na haar bachelor Bèta-Gamma, met interdisciplinair onderzoek als leidende draad, ronde ze in 2015 haar master Biological Sciences - ecology & evolution af aan de Universiteit van Amsterdam. Ze deed onderzoek aan het foerageergedrag van lepelaars met GPS-trackers. De fascinatie voor vogels en hun trekgedrag groeide, wat leidde tot haar stage bij Vogelbescherming Nederland. Hier bestudeerde ze hoe wetenschap kan bijdragen aan betere bescherming van vogelsoorten langs hun trekroutes.

Na haar studie besloot ze als zelfstandig ecoloog aan de slag te gaan. Hierbij ligt de nadruk op onderzoek aan vogels in relatie tot hun leefomgeving. Het ecologische onderzoek combineert ze met communicatie. Zo is ze sinds 2016 ambassadeur van Vogelbescherming Nederland en vogelexpert van het tv-programma BinnensteBuiten waarin ze de kijker meeneemt naar de mooiste vogelplekken van Nederland. Haar eerste boek ‘Kwie-kwie-kwie-kwie-kwie’ verscheen in mei 2018 en bevat persoonlijke verhalen over vogels kijken, vogelonderzoek en vogelbescherming. Ook is ze regelmatig te gast bij tv en radio en geeft ze lezingen. Met haar verhalen wil ze een breder publiek bereiken en zo meer draagvlak voor bescherming creëren.

Peter van Horssen

Geograaf met meer dan 15 jaar ervaring in statistiek en GIS ondersteuning bij ecologisch onderzoek. Sinds 2015 eigenaar van GreenStat. Hij levert advies en ondersteuning op het gebied van ruimtelijke statistiek, populatie modellering, data visualisatie en modellering van ecologische en milieukundige data. Hij koppelt algemene ecologische kennis aan technische kennis van GIS en statistiek procedures. Naast technische vaardigheden voelt hij zich ook prima thuis in ecologisch en ornithologisch onderzoek in het veld.

meer info op:http://www.greenstat.nl

Martin Poot

Ecoloog die sinds 2015 werkzaam is als statistisch onderzoeker bij team natuur van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Naast CBS verricht hij nevenwerkzaamheden als onafhankelijk ecoloog onder de vlag van Martin Poot Ecology, vooral omdat veldonderzoek doen aan vogels in relatie tot hun leefomgeving één van zijn passies is en blijft. Martin heeft sinds zijn afstuderen als bioloog/vogelecoloog meer dan 25 jaar ervaring met ecologisch vogelonderzoek en adviesprojecten in binnen- en buitenland. Hierbij zijn in de loop der tijd het onderzoek naar zeevogels en met name systematische tellingen vanuit een vliegtuig specialismen geworden. Als deskundige verbonden aan de Commissie MER. Bij ecologische projecten brengt hij als statisticus vanzelfsprekend zijn analytische expertise in, maar zijn grootste kracht ligt in het plezier om in gezamenlijkheid aan toegepaste ecologische vraagstukken te werken.

Celine Roodhart

Veldecoloog met een agrarische achtergrond met meer dan 10 jaar ervaring in veldecologie, begeleiden en adviseren van opdrachtgevers met ecologische vraagstukken. Voorheen als ecoloog bij Royal HaskoningDHV en later bij het team Landelijk gebied van Vogelbescherming Nederland. Sinds 2012 is ze eigenaar van Roodhart Veldwerk en wil ze graslanden weer laten floreren en de kijk van boeren en natuurbeheerders op graslandgebruik samenbrengen. 

Gespecialiseerd in weidevogels en hun habitat, en daarnaast in de plant-bodemrelaties in graslanden. Sinds 2022 is ze fulltime ondernemer en richt ze zich vooral op graslandbeoordelingen en daaraan gekoppelde beheeradviezen voor agrariërs en (particuliere) natuurbeheerders. Recentelijk heeft ze inhoudelijk bijgedragen aan de nieuwe veldgids Ontwikkelen van Kruidenrijk Grasland door Wim Schippers. Bodemgezondheid heeft haar specifieke aandacht in relatie tot het ontwikkelen van robuust, vitaal en kruidenrijk grasland. Bij voorkeur geeft ze  praktische beheeradviezen.

Debby Doodeman

Fogol is een bedrijf dat als doelstelling heeft de natuur op een positieve manier bij een grote groep mensen onder de aandacht te brengen. Fogol is in 2009 opgericht door Debby Doodeman. Kennis, ervaring en passie zijn in het bedrijf samengebracht.

Debby organiseert al vele jaren op eigen initiatief of in opdracht, excursies en evenementen zoals de vogelzeiltochten en bijvoorbeeld de Nationale Vogelweek voor Vogelbescherming Nederland.

Fogol organiseert ook geregeld specifieke workshops, bijeenkomsten of lezingen voor NGO’s. Debby heeft ook veel veldkennis en assisteert jaarlijks met veldwerk op het gebied van vogels en o.a. vleermuizen en andere zoogdieren, amfibieën en reptielen.

Debby heeft een onderzoek gedaan naar vogelaars dat leidde tot de publicatie van het boek Vogelaars (nooit) uitgevogeld (2022, KNNV Uitgeverij). Over dit onderzoek geeft Debby ook presentaties.

 

meer info http://www.fogol.nl