Data analyse

Ruimtelijke analyses en trends bodemdieren Voordelta

Een samenwerkingsverband van Ecosub, Greenstat en het CBS heeft in opdracht van Rijkswaterstaat WVL aanvullende analyses gedaan op basis van langjarige gegevens van bodemdieren in de Voordelta voor de periode 2004-2018. De analyses waren in het kader van de evaluatie van de natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte, met als een belangrijke maatregel het instellen van een bodembeschermingsgebied (BBG) door het uitsluiten van boomkorvisserij. Een 10% verbetering van de bodemdierbiomassa in het BBG zou het verlies van bodemgebied door MV2 compenseren.

Eerdere analyses waren niet voldoende om tot een eenduidige beoordeling te komen van een mogelijk succes van het BBG. Enerzijds had dit te maken met de grote natuurlijke variabiliteit in de Voordelta, anderzijds was er ook sprake van een sterke en onvoorziene toename van de garnalenvisserij. Bovendien bleek pas gedurende de monitoring dat het effect van het verbod van boomkorvisserij in het BBG nauwelijks meetbaar was omdat dit type visserij al aanzienlijk was teruggedrongen ten tijde van de periode die voorafging aan de instelling van het BBG.

Greenstat verzorgde de uitgebreide GIS-analyses van de ruimtelijk patronen in de bodemdieren om een nadere ecologische interpretatie van de gegevensreeksen mogelijk te maken. De gegevens van de bodemdieren werden o.a. gekoppeld aan zowel abiotische gegevens zoals diepte en bodemschuifspanning als registraties van visserij (o.a. op basis van AIS – Automatic Information System).

download : rapport Ruimtelijke analyse en trends bodemdieren Voordelta

Ruimtelijke analyses en trends bodemdieren Voordelta

Betrokkenen netwerk

Peter van Horssen

Andere betrokkenen

Ecosub
CBS

Andere Data analyse projecten

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot

Celine Roodhart

Roodhart Veldwerk

Celine Roodhart

Debby Doodeman

Fogol

Debby Doodeman