Internationaal

Onderzoek Madagaskar ralreiger

Frankrijk heeft een programma voor het behoud van biodiversiteit (Life BIOV’OM) voor vijf overzeese regio's. Dit moet bedreigde soorten en hun leefgebieden beschermen. De Madagaskar ralreiger broedt met 130 paar in mangrovebossen op het tropische eiland Mayotte ten noorden van Madagaskar. We weten heel weinig over hun voedselgebieden op het eiland, noch over hun bewegingen na de broedperiode. Dit belemmert acties voor bescherming. Dus nodigde GEPOMAY Jan van der Winden en drie Franse specialisten uit om zes reigers in twee kolonies te vangen en ze uit te rusten met zenders. Momenteel bieden deze vogels al fantastische gegevens over hun lokale bewegingen en foerageergebieden. Een kick-start van dit prachtige project.

Onderzoek Madagaskar ralreiger

Betrokkenen netwerk

Jan van der Winden

Andere betrokkenen

GEPOMAY
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot

Celine Roodhart

Roodhart Veldwerk

Celine Roodhart

Debby Doodeman

Fogol

Debby Doodeman

Yvonne Verkuil

Yvonne Verkuil

Folkert de Boer

FdB ecology

Folkert de Boer