Communicatie & educatie

Natuur als leukste vak

Duurzame PABO coördineert sinds een aantal jaar natuurdriedaagsen voor derdejaars PABO-studenten. De driedaagsen worden georganiseerd in aansprekende natuurgebieden zoals het Verdronken Land van Saeftinghe en de Biesbosch. Hier zijn leerlingen uit het reguliere basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs bij aanwezig die de door de studenten ter plekke ontwikkelde lesprogramma’s beleven.

De studenten worden begeleid door docenten van de betrokken PABO’s, een docent van Duurzame PABO, en lokale deskundigen zoals een gids van Het Zeeuws Landschap, gastdocenten van Natuur & Zo en Natuurwijs en ook twee biologen/vogelecologen van het Lowland Ecology Network. Duurzame PABO werkt hierin samen met WNF, IVN Veldwerk, ARK, Natuurwijs, de Landschappen en Staatsbosbeheer.

Eén van de lesonderdelen gaat over de relaties van vogels met hun leefomgeving. Martin Poot en Camilla Dreef nemen de studenten mee het veld in om dit aan de hand van de ter plekke aanwezige vogels te bekijken. Op basis van de eigen veldervaringen maken de studenten een lesprogramma die de twee daarop volgende dagen onder begeleiding aan de kinderen worden gegeven. De PABO-studenten zijn altijd zeer enthousiast over de meerdaagsen in de natuur met basisschoolleerlingen, wat wordt veroorzaakt door het plezier en de betrokkenheid van de kinderen. De studenten en ook de leerkrachten zien en ervaren dat de leerlingen optimaal betrokken zijn bij de activiteiten.

Natuur als leukste vak

Betrokkenen netwerk

Camilla Dreef
Martin Poot

Andere betrokkenen

André de Hamer - Duurzame PABO

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot