Wetland ecologie & moerasvogels

Grote karekieten in de Reeuwijkse Plassen

In 2018 zijn de rietkragen in de Reeuwijkse Plassen onderzocht op de geschiktheid als broedbiotoop voor grote karekieten. Van de belangrijkste rietkragen zijn kenmerken als stengeldichtheid, hoogte, waterdiepte en beschoeiing gekarteerd. Op basis hiervan is een plan geschreven voor inrichting en beheer. Het project werd in opdracht van Vogelbescherming Nederland uitgevoerd en in samenwerking met Watersnip Advies.

download rapport

Grote karekieten in de Reeuwijkse Plassen

Betrokkenen netwerk

Jan van der Winden

Andere betrokkenen

Watersnip Advies

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot