Onderzoek naar vogels van graslanden

Reproductie van grutto's in Zuid-Holland

In Zuid-Holland onderzoeken we sinds 2020 de reproductie van grutto's in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. We bestuderen grutto's in natuur- en agrarische gebieden waar maatregelen worden genomen om het leefgebied van grutto's te verbeteren. Het knelpunt in de reproductie in deze gebieden ligt in de kuikenfase. Naast jaarlijkse monitoring van het broedsucces zijn er grutto's met GPS-zenders gevolgd om het ruimtegebruik in beeld te krijgen, maar wordt er ook gekeken naar de kwaliteit van de leefomgeving (graslandtype en hoogte) en predatiedruk. 

Broedsucces van grutto’s in de Krimpenerwaard 2020

Broedsucces van grutto’s in de Krimpenerwaard 2021

Pilot steltloperpredatie 2021

Broedsucces van grutto's in Zuid-Holland 2022

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot

Celine Roodhart

Roodhart Veldwerk

Celine Roodhart

Debby Doodeman

Fogol

Debby Doodeman