IJsselmeergebied

Visdieven in het IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied is internationaal belangrijk voor visetende watervogels. Het leefgebied staat helaas onder druk door de huidige infrastructuur en menselijk gebruik. De visdief is een goede indicator voor de kwaliteit van het gebied. In onze studie geven we een overzicht van recente trends en het broedsucces van visdieven in het IJsselmeergebied. We evalueren de aanleg van broedeilanden op de populatieontwikkeling, maar ook de reproductie. In 2017 brachten de visdieven veel jongen groot, maar niet elk jaar gaat het goed. We presenteren maatregelen en identificeren leemten in kennis. Het onderzoek is in opdracht van Vogelbescherming Nederland uitgevoerd.

download rapport

 

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot

Celine Roodhart

Roodhart Veldwerk

Celine Roodhart

Debby Doodeman

Fogol

Debby Doodeman

Yvonne Verkuil

Yvonne Verkuil

Folkert de Boer

FdB ecology

Folkert de Boer