Wetland ecologie & moerasvogels

Herstel moerasnatuur in de Reeuwijkse Plassen

In de Kerfwetering in de Reeuwijkse Plassen worden eilanden hersteld en de natuurkwaliteit verbeterd. Een doel is daar onder meer om het leefgebied van de grote karekiet te verbeteren. Jan van der Winden Ecology heeft hieraan bijgedragen door de huidige kwaliteit van rietoevers te checken en adviezen te geven voor verbetering ervan. Dit project is een opdracht van De Stichting Veen.

Herstel moerasnatuur in de Reeuwijkse Plassen

Betrokkenen netwerk

Jan van der Winden

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot

Celine Roodhart

Roodhart Veldwerk

Celine Roodhart

Debby Doodeman

Fogol

Debby Doodeman

Yvonne Verkuil

Yvonne Verkuil

Folkert de Boer

FdB ecology

Folkert de Boer