Noordzee & kust

Nationaal en internationaal belang van het deltagebied

In het rapport ‘Deltagebied: nationaal en internationaal topgebied voor vogels’ wordt getoond hoe belangrijk het deltagebied voor watervogels is. Het deltagebied is een belangrijk broed-, doortrek- en/of overwinteringsgebied voor veel vogelsoorten. Tijdens de trektijd kunnen er 1 miljoen vogels gebruik maken van het deltagebied in vergelijking met 3 miljoen vogels in de Waddenzee, daarom is het gebied van internationaal belang. Ook voor broedvogels, zoals grote sterns, visdieven, strandplevieren en lepelaars is de delta belangrijk. In het rapport bespreken we de status, trends, bedreigingen en toekomst voor watervogels in het deltagebied. Het project werd in opdracht van Vogelbescherming Nederland uitgevoerd.

Het rapport kan als pdf worden gedownload via de projectpagina van Vogelbescherming Nederland.

download het rapport direct (website Vogelbescherming Nederland)

 

Nationaal en internationaal belang van het deltagebied

Betrokkenen netwerk

Jan van der Winden
Camilla Dreef
Peter van Horssen

Andere betrokkenen

Vogelbescherming Nederland

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot