Onderzoek naar natuurontwikkeling

Ruimtegebruik van grutto's in de Krimpenerwaard

Sinds 2020 worden er enkele grutto's gevolgd met zenders in natuur- en agrarisch gebied in de Krimpenerwaard in opdracht van Provincie Zuid-Holland. In beide studiegebieden worden maatregelen genomen om het leefgebied voor grutto's ideaal te maken. Door grutto's te volgen met zenders, leren we of ze succesvol jongen grootbrengen en hoe ze de omgeving gebruiken. 

download rapport

Ruimtegebruik van grutto's in de Krimpenerwaard

Betrokkenen netwerk

Jan van der Winden
Camilla Dreef

Lowland Ecology Network

Bij het Lowland Ecology Network zijn freelancers aangesloten die zich richten op ecologisch onderzoek, advies en communicatie. De nadruk ligt op natuurbescherming van wetlands in binnen- en buitenland. Elke deelnemer heeft een specifieke expertise en kan snel allianties sluiten en daarmee complexe vraagstukken oplossen. Buiten ons netwerk hebben we goede contacten voor overige specialismen, zoals fotografie/film, design en natuurwetgeving.

Deelnemende ondernemers

Jan van der Winden

Jan van der Winden Ecology, Research & consultancy

Jan van der Winden

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Camilla Dreef

Peter van Horssen

GreenStat

Peter van Horssen

Martin Poot

Martin Poot Ecology

Martin Poot